ضرورت توجه به این موضوع موجب شد امور مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی با همراهی گروه پایش وضعیت، در بازدیدهای نیمه دوم سال ۹۶ و ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری که مصادف با خروج دوره‌ای واحدهای گازی و بخاری این نیروگاه برای انجام تعمیرات بود، اقدام به بازبینی و تعمیرات تمام والوهای دستی و موتوری مربوط به واحدهای بخاری و بویلرها کند.