محمدرضا قربانی ادامه داد: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون مجموع بار حمل شده بین‌المللی ۲۵ هزار و ۳۹۰ تن شامل ۲۷۶۴ تن محموله صادراتی و ۲۲ هزار و ۶۲۶ تن محموله وارداتی است که در منطقه شمال‌شرق ۲ و از طریق مرز ریلی اینچه‌برون حمل شده است.وی ادامه داد: طی ۶۹ روز گذشته ۳۵ هزار و ۱۹۷ تن کالا از سوی ۵۶۱ دستگاه واگن بارگیری و همچنین در زمینه تخلیه ۱۹ هزار و ۶۴۸ تن بار توسط ۳۱۹ دستگاه واگن تخلیه شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ و تحقق ۱۲۹ درصدی برنامه تخلیه هستیم.