ایرج مظفر افزود: از ۱۱۳۵ میلیارد تومان بودجه در اختیار، ۷۳۲ میلیارد تومان برای طرح قطار شهری در نظر گرفته شده است. با توجه به برنامه اصفهان۱۴۰۰ و برنامه‌های شهرداری و نیاز شهر به حمل‌ونقل عمومی، نزدیک به ۸۰ درصد از بودجه به این طرح اختصاص یافته است. بیشتر بودجه‌‌های شهرداری در طرح‌های زیرزمین هزینه می‌شود که از دید مردم خارج است. تکمیل این طرح از اولویت‌های اول شهرداری است. وی تصریح کرد: در سال جاری ۱۱۱طرح با ۳۸۰ میلیارد تومان اعتبار فعال است که ۲۰ طرح با مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان مختص مرکز همایش‌ها است و بقیه به روکش‌ آسفالت و پیاده‌روسازی‌ها، ساماندهی پارک‌ها و غیره تعلق دارد. رویکرد امسال این است که طرح‌های بزرگ که در شهر به چشم می‌آید به اتمام برسد. معاون عمران شهری شهرداری اصفهان در خصوص طرح‌های شاخص بودجه ۱۳۹۷ تاکید کرد: بعد از قطار شهری، حلقه حفاظتی رینگ چهارم در اولویت است. این طرح با ۲/ ۷۸ کیلومتر طول، از اصفهان و ۶ شهر اطراف عبور می‌کند. از این مقدار ۸/ ۴۵ کیلومتر در شهر اصفهان قرار دارد که ۱۱ منطقه اصفهان را در بر می‌گیرد. ۶/ ۲۸کیلومتر در محدوده‌ شهرهای دولت‌آباد، خمینی‌شهر، خورزوق و ابریشم و ۸/ ۳ کیلومتر محدوده فرمانداری را پوشش می‌دهد. مظفر ادامه داد: ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه اجرای کل این طرح است که شهرداری توان تامین تمام نیاز این طرح را ندارد و نیاز به همکاری است. وی خاطرنشان کرد: حل مشکلات ترافیک، مناطق ۱۴، ۱۰ و ۷ از اهداف اصلی شهرداری است.