رضوانی بر لزوم جایگزینی شناورهای چوبی صیادی به فایبرگلاس اظهار کرد: شناور‌های چوبی که بالای ۱۰ سال عمر دارند می‌توانند از ظرفیت شناورسازی‌های استان استفاده و شناور چوبی خود را جایگزین فایبرگلاس کنند.رضوانی گفت: از سازمان شیلات ایران خواستاریم از این پس مجوزهای صیادی را به اشخاصی دهد که از شناور ساخت داخل استفاده می‌کنند. وی با اشاره به عرض کم خورهای گردشگری استان، ساخت شناورهای کوچک مقیاس را دارای اهمیت دانست.