علیرضا جزء قاسمی در دیدار با نماینده شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر زرین رود افزود: برای تامین آب شرب شهر زرین‌رود نیز برنامه‌های متنوعی در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت تدوین شده است که ازجمله آن می‌توان به اجرای عملیات اصلاح شبکه، زون‌بندی و مدیریت فشار و حفر و تجهیز یک حلقه چاه در این شهر اشاره کرد.وی با اشاره به اینکه شبکه توزیع آب در زرین‌رود به 17 کیلومتر اصلاح و بازسازی نیاز دارد، گفت: در سال گذشته یک کیلومتر اصلاح و بازسازی شبکه در این شهر انجام شد؛ درحالی‌که برای اجرای این طرح ردیف اعتباری در نظر گرفته نشده بود؛ اما با استفاده از منابع داخلی این طرح در نقاط حساس شهر زرین‌رود اجرا شد. جزء قاسمی با بیان اینکه مخزن ذخیره آب شهر زرین‌رود تکمیل و در مدار بهره‌برداری است، افزود: ساختمان اداری آبفای زرین‌رود نیز در هفته دولت سال‌جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.