محسن نریمان با اعلام این خبر گفت: طبق ارزیابی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تعداد ۳ هزار و ۴۳ نفر گردشگر خارجی در سال گذشته وارد ارس شده‌اند، درحالی که آمار سال پیشین هزار و ۱۳ نفر بوده است. وی گفت: براساس این ارزیابی جذب ۱۱۱۴ نفر گردشگر خارجی هدفی بود که برای گردشگری ارس تعیین شده بود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس افزود: جذب این میزان گردشگر خارجی در ارس فراتر از هدف تعیین شده برای سال ۱۳۹۶ است.وی اظهار کرد: طبق ارزیابی‌ها میزان رشد عملکرد ارس در جذب گردشگر خارجی نسبت به هدف تعیین شده برای کل سال ۱۳۹۶ برابر با ۲۷۳ درصد است.نریمان توسعه گردشگری حلال و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این حوزه را از برنامه‌های مهم ارس در سال ۱۳۹۷ برشمرد و گفت: ظرفیت‌های فراوان و بالقوه این منطقه در حوزه گردشگری امکان توسعه صنعت توریسم و رونق بیش از پیش فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.