وی  اظهار کرد: بخش خصوصی توانمند داخلی نیز حضور و قابلیتی کم‌نظیر دارد؛ که هم از نظر تأمین خدمات و اجرای طرح‌های بزرگ و از هم به لحاظ طراحی و تولید کالا و تجهیزات پیشرفته،  توان کار و رقابت در فضای بین‌المللی را دارند، همچنین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی سومین عنصر اثرگذار و همکار با انگیزه صنعت نفت در این مدت به‌خصوص دو دهه اخیر به‌شمار می‌آیند. عالی‌پور به ضرورت و مراوده علمی با جهان  و به اشتراک نهادن دستاوردهای درون‌زای علمی، از آخرین پیشرفت‌های تکنولوژی به‌ویژه در حوزه‌های ازدیاد برداشت و شیوه‌های نوین حفاری اشاره کرد و افزود: طی دو سال گذشته تفاهم‌نامه‌های متعدد با شرکت‌های داخلی و خارجی بسته شد و انعقاد نخستین توافق‌نامه با کنسرسیوم پرگس در اواخر اردیبهشت سال‌جاری به منظور انجام این مهم بود که پس از تبدیل به قرارداد، ضمن جلب سرمایه لازم برای توسعه و اجرای طرح جامع ازدیاد برداشت در میدان نفتی کرنج، نوسازی و روزآمدی تأسیسات فرآورشی، تولید نفت این میدان از ۱۲۷ هزار بشکه فعلی به ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب گفت: نگاهی به کارنامه چهارساله این شرکت در زمینه کمک به توسعه زیرساخت‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و زیست‌محیطی بیانگر این واقعیت است.   از طرفی در درون سیستم و داخل صنعت نفت نیز طرح‌های مهم و کلیدی با لحاظ و اولویت محیط‌زیست و مسوولیت‌های اجتماعی تعریف و اجرا می‌شوند؛ مصداق این مدعا آخرین طرح‌های افتتاح شده در زمینه جمع‌آوری گازهای فلر است که دقیقا مبتنی بر اصل استمرار تولید توام با حفظ سلامت ساکنان مناطق پیرامونی تعریف و اجرا شده است.