مدیر بورس منطقه‌ای فارس با اعلام این خبر افزود: در اردیبهشت ۹۷ و طی ۲۲ روز فعالیت ۱۴۲ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۷۱۴ میلیارد ریال در بورس فارس مورد معامله قرار گرفت.  کرشمه ترابیان افزود: متوسط ارزش روزانه خرید و فروش سهام طی این مدت ۳۲ هزار و ۴۶۱ میلیون ریال بوده است. وی گفت: بررسی ترکیب معاملات انجام شده حاکی از آن است که ۲۰ درصد ارزش معاملات به خرید سهام و ۸۰ درصد به فروش سهام اختصاص داشته است.  ترابیان ادامه داد: در این مدت ۳۷۵ کد سهامداری جدید ایجاد شده است.وی اظهار کرد: اکنون تعداد شرکت‌های استانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۲۳ شرکت است که از این میان ۵ شرکت در بازار اول، ۱۰ شرکت در بازار دوم و ۸ شرکت در فرابورس قرار دارند.