معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آبفای جنوب غربی استان تهران با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به گستردگی حوزه تحت پوشش این شرکت که شامل سه شهرستان و چند شهر و شهرک بزرگ و کوچک است، متاسفانه بخشی از شبکه و انشعابات و همچنین کنتورهای آب دارای عمر بالا بوده و عملا بدون کارآیی لازم و فرسوده شده است که در این خصوص، موضوع تعویض کنتورهای خراب و قدیمی مطابق اولویت‌بندی صورت گرفته در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.

کمال غریبی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه یادآور شد: طی دو ماه سال جاری تعداد ۷۷۰ دستگاه کنتور خراب و فرسوده در شهرهای تحت پوشش این شرکت تعویض شده و با استفاده از اعتبارات جاری و داخلی همین تعداد کنتور جدید خریداری و جایگزین شده است.