مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر ۴۹۴۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در مناطق شهری و روستایی استان اجرا شده که ۶۲۵ کیلومتر از شبکه مزبور سال گذشته در استان اجرا شده است. هاشمی گفت: برای بهره‌مندی و توزیع متوازن این نعمت الهی در اقصی نقاط استان ۲۴۴۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در مناطق شهری و ۲۵۰۰ کیلومتر در مناطق روستایی استان اجرا شده است. وی با بیان اینکه تاکنون ۸۲۶ کیلومتر خطوط انتقال گاز در استان اجرا شده است، اظهارکرد: بیش از ۱۱۴ هزار انشعاب گاز در استان نصب شده و بیش از ۲۱۳ هزار مشترک تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.