ناصر حیدری پوری افزود: ۱۷۰میلیارد ریال اعتبار تاکنون برای اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی و تثبیت شن‌های روان حاشیه دریاچه ارومیه، اختصاص یافته است. وی با بیان اهمیت مشارکت جوامع محلی در احیا دریاچه ارومیه، افزود: موفقیت در اجرای طرح‌های برنامه‌ریزی شده برای احیای دریاچه ارومیه نیازمند مشارکت مردم، کشاورزان وجوامع محلی است. معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طرح‌های بیابان‌زدایی در سه منطقه چوپانلوی سلماس، فسندوز میاندوآب و جبل کندی ارومیه در حال اجراست.  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: تاکنون 6500 هکتار کانون اصلی ریزگرد در عرصه منابع طبیعی مهار و ۲۰۰ هزار هکتار از سامانه عرفی مشرف به دریاچه ارومیه با ساماندهی چرا و قرق بیابان‌زدایی شده‌ است. موسوی تصریح کرد: در سال ۹۴ و ۹۵ عملیات اجرایی مقابله با کانون‌های ریزگرد در داخل پارک ملی دریاچه ارومیه به سازمان جنگل‌ها و مراتع محول شد که ۱۲۰۰ هکتار در ارومیه و بیش از ۳۰۰ هکتار در سلماس و ۴۸۰ هکتار در جبل کندی عملیات بوته‌کاری و نهال‌کاری و نگهداری انجام شده است. وی ادامه داد: کنترل هرز آب در 2600هکتار، عملیات قرق در ۷۰۹۳ هکتار، نهال‌کاری در ۶۰۴ هکتار، بوته‌کاری در 1418 هکتار، توانمندسازی جوامع محلی در قالب ترسیب کربن در ۱۵ هزار هکتار و آبیاری گذارها در ۴۹۸ هکتار از اقدامات این اداره‌کل بوده است.