سیدمهدی ساداتی، فرماندار رباط کریم در این جلسه گفت: روابط عمومی‌ها پل ارتباطی بین مردم و مسوولان هستند و نقش مهمی در انعکاس فعالیت‌های اداره متبوع خود به مردم و مسوولان دارند.وی در ادامه گفت: روابط عمومی‌ها در انعکاس عملکرد ، دستاوردها و خدمات صادقانه مسوولان عامل موثری بوده و این امر مهم به عهده روابط عمومی‌ها است. وی تصریح کرد: خبرنگاران مشاوران ما هستند و روابط عمومی‌ها باید ارتباط تنگاتنگی با این  عزیزان داشته باشند.در پایان این مراسم  از مدیران  روابط عمومی‌های برتر شهرستان رباط کریم تجلیل به عمل آمد.