رسول اکبری در بازدید از طرح‌های آب و فاضلاب سلماس اظهار کرد: با بهره‌برداری از ۳۸ طرح زیربنایی مشتمل بر ۹۰ طرح در استان با اعتبار ۱۱ هزار میلیارد ریال، ۱۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز بر بخش ظرفیت شبکه آب و ۸۲ هزار مترمکعب در شبانه روز بر ظرفیت شبکه فاضلاب اضافه می‌شود و۷۵۰هزار نفر از آب سالم پایدار و سامانه فاضلاب بهره مند می‌شوند.وی افزود: متوسط پیشرفت طرح‌های در حال اجرای استان ۷۰ درصد است که مشتمل بر طرح تصفیه خانه آب و تصفیه‌خانه فاضلاب، خطوط انتقال، شبکه توزیع و اصلاح شبکه است.اکبری درخصوص مهم‌ترین طرح‌های احداثی شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی گفت: تصفیه‌خانه آب سردشت، سلماس، پلدشت، خط انتقال آب خام سلماس، تازه شهر به طول ۲۹ کیلومتر، سامانه فاضلاب ارومیه، گلمان و خوی با اعتبار ۳۰۰میلیارد ریالی از این طرح‌ها به‌شمار می‌رود.وی اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی پیشرو در استفاده از طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان است که در این قالب تصفیه‌خانه آب مهاباد و سلماس و سامانه فاضلاب قره ضیاءالدین به اجرا در می‌آید.