مختاری در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی و کشاورزی استان با بیان اینکه این طرح به‌منظور برخورداری از حقابه کشور از سال ۹۴ اجرایی شد، گفت: با اجرای این طرح ۱۹ هزار و ۴۰ هکتار از اراضی دیم و منابع ملی در این استان از آب رودخانه مرزی ارس بهره مند می‌شوند.وی با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز این طرح در استان ۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: تاکنون ۲ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به این طرح تخصیص یافته و هزینه شده است. وی افزود: در این طرح آب رودخانه‌های مرزی از طریق پمپاژهایی که وزارت نیرو ایجاد می‌کند به استخرهای بالادست اراضی منطقه انتقال یافته و از آنجا برای آبیاری مزارع استفاده می‌شود. به گفته وی، طرح شبکه‌های جامع فرعی طرح مهار آب‌های مرزی در آذربایجان شرقی تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. مختاری گفت: با بهره‌برداری از طرح آب‌های مرزی، اقتصاد در کشاورزی شهرستان‌های خداآفرین، جلفا و مرند تحول عظیمی ایجاد و رونق چشمگیری در تولید و اشتغال مرزنشینان روی خواهد داد.