سعید بهادیوند چگینی در مراسم تقدیر از کارگران برگزیده در حوزه ایمنی شرکت برق استان قزوین افزود: در شرکت توزیع نیروی برق ایمنی را سرلوحه همه فعالیت‌های خود قرار داده‌ایم تا هیچ حادثه‌ای در این شرکت رخ ندهد. وی اضافه کرد: علت‌های مختلفی در بروز حوادث دخالت دارد که دلایل محیطی، ناایمن بودن محیط کار، تعمیر نشدن به موقع قطعات معیوب، بی‌توجهی به استانداردها، استفاده نکردن از وسایل ایمنی مانند کلاه و دستکش، نداشتن مهارت و آموزش لازم و بی‌احتیاطی از آن جمله است که در این شرکت تلاش کرده‌ایم برای کاهش حوادث با برنامه‌ریزی جلو برویم. وی اظهار کرد: با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی، بهبود وضعیت ایمنی در محیط کار و آموزش و بازدیدهای مستمر و سرویس‌های به موقع قطعات معیوب در سال‌های گذشته میزان حوادث به شدت کاهش یافته است. معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین نیز در این مراسم گفت: با آموزش و بازدیدهای مستمر، تعمیر و نگهداری مناسب و مدیریت بهینه، زمان خاموشی مشترکان به ۲۷۰ دقیقه در سال کاهش یافت.یوسف اینانلو اضافه کرد: در شرایطی که میانگین خاموشی‌ها در کشور ۷۰۰ دقیقه بود توانستیم در استان این میزان را به ۲۷۰ دقیقه کاهش دهیم که تلاش می‌کنیم این روند تا ۱۰۰ دقیقه کاهش یابد.اینانلو بیان کرد: در سطح جهانی و کشورهای پیشرفته میزان خاموشی هر مشترک ۱۰ دقیقه است و اگر بخواهیم به استاندارد جهانی برسیم باید راه درازی را طی کنیم.