به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، پس از اعلام نشتی بخاردر بخشی از دیواره بویلر واحد شماره ۴بخاری، کارکنان کارگاه تعمیرات بخار نیروگاه با حضور نماینده امور HSE و پس از برقراری شرایط ایمن کار، اقدام به نصب داربست معلق در ارتفاع ۳۶ متری برای انجام عملیات جوشکاری در بویلر این واحد کردند. پس از نصب داربست معلق در بویلر واحد ۴ بخاری، کارکنان جوشکار معاونت تعمیرات بخار با فعالیت در ارتفاع بالا و در شرایطی که انجام داربست بندی و جوشکاری در آن محیط، به سختی انجام می‌شد، در زمان کوتاه، بازسازی و جوشکاری دیواره معیوب را با موفقیت به پایان رساندند.