علی رضایی افزود: در جامعه تولیدمحور قیمت کالای تمام‌شده ارزان‌تر و رقابتی‌تر و با کیفیت بهتر ارائه می‌شود. فروش و بازاریابی مهم است و موقعی حرفی برای گفتن داریم که زیرساخت‌ها فراهم باشد.رضایی گفت: تقویت کالا زمانی صورت می‌گیرد که بازار از سیستم دولتی خارج شده و فرآیند بوروکراسی تسهیل شده باشد؛ این به مرغوبیت کالای ایرانی می‌افزاید.محمد اسلامی استاندار مازندران نیز در این نشست گفت: اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم که باید وقایع و رخدادها همواره با تلاش مضاعف برای رسیدن به قله‌های موفقیت باشد.وی افزود: بنگاه‌هایی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و به صورت معنادار پایش مستمر می‌شوند، ارتقای کیفیت خود را حفظ کنند و همواره در مسیر ترقی باشند.