مراد امیری در مراسم معارفه معاون حسابرسی مالیاتی شهرستان کاشان افزود: با رسیدگی همزمان به پرونده‌های مالیات عملکرد و ارزش افزوده، تکریم مودیان در راستای رسیدگی سریع و به‌موقع پرونده‌ها مدنظر بوده و امیدواریم امسال بتوانیم قانون مالیات ارزش افزوده را به‌طور کامل اجرایی کنیم.وی تصریح کرد: بر‌اساس حکم بند ۲ تبصره ۶ قانون بودجه، پرونده مالیاتی هر شرکت تولیدی باید به شهرستان محل فعالیت آن شرکت انتقال یابد و محل اخذ مالیات ارزش افزوده، واحد مالیاتی محل استقرار آن شرکت است.