اسماعیل مفرد بوشهری، مدیرعامل این شرکت گفت: این طرح‌ها شامل ۶۸ کیلومتر شبکه‌گذاری با پیش‌بینی اعتباری معادل ۶۰میلیارد ریال است که پیش‌بینی می‌شود در هفته دولت امسال تمام این روستاها به شبکه سراسری گاز متصل شوند.

بوشهری با اعلام این مطلب که با اتمام طرح‌های گازرسانی به این روستاها، ۱۰۴۵ خانوار روستایی در منطقه الموت از نعمت گاز بهره‌مند خواهند شد، افزود: اکنون ۱۰۱ روستای قزوین از نعمت گاز بهره‌مند هستند که این میزان معادل ۵۳ درصد خانوارهای روستایی این شهرستان است. مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده ۶۰ روستا تا پایان سال به شبکه سراسری گاز متصل خواهند شد که از این تعداد ۲۶ روستا در هفته دولت گازدار می‌شوند. اکنون ۱۰۰ درصد خانوارهای شهری و ۸۱درصد خانوارهای روستایی استان از گاز طبیعی برخوردار هستند.