قوانلو هدف از برگزاری این میز را بررسی فرآیند تولید، صادرات، بسته‌بندی و حمل‌ونقل، شناسایی ظرفیت‌های تولیدی صادراتی، شناسایی فرصت‌های جدید تولید برای صادرات و توسعه بازارهای هدف صادراتی و بررسی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و ارائه راهکارها و تصمیمات مقتضی برای ارائه به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد.وی گفت: توتون در استان، با سطح زیرکشت ۲۵۰۰ هکتار و تولید تقریبی ۶ هزار تن انواع توتون (بارلی و ویرجینیا و باسما) حدود ۶۰درصد از تولید کشور را به خود اختصاص داده که از لحاظ تولید رتبه اول کشور را داراست و برای بیش از ۲ هزار خانواده روستایی از حوزه تولید تا فروش این محصول ایجاد شغل شده و برای بیش از ۳هزار نفر نیز شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است. قوانلو گفت: در سال زراعی ۹۶-۹۷ در مجموع ۴۳۸۰ تن کشت توتون سیگارت صورت گرفته که استان‌های گلستان با ۱۷۰۰ تن، مازندران با هزار تن و گیلان با ۵۰۰تن بیشترین تولید را در کشور داشتند.

وی گفت: با توجه به انتزاع وظایف حاکمیتی و واگذاری به مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و به‌دنبال آن عدم همکاری شرکت دخانیات کشور شاهد بروز مشکلاتی در زمینه تولید این محصول استراتژیک در استان هستیم که از آن جمله می‌توان به عدم عقد قرارداد کامل با کشاورزان توتون کار در زمینه کاشت، داشت، برداشت و خرید برگ توتون، عدم تامین نهاده‌ها همچون بذر، کود و سم جهت کشت توتون، عدم پرداخت مساعده برای رفع مشکلات و تهیه امکانات اولیه برای کشت توتون اشاره کرد. تمام این موارد موجب سلب اعتماد کشاورزان توتون‌کار نسبت به ادامه فعالیت کشت توتون و در نهایت کاهش سطح زیرکشت و جایگزینی سایر محصولات کشاورزی شده است.