وی همچنین گفت: میزان مصرف فرآورده نفت گاز در این منطقه یک میلیارد و ۷۸ میلیون لیتر بوده که رشد ۵ درصدی نسبت به سال ۹۵ را نشان می‌دهد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در منطقه آذربایجان شرقی با اشاره به مصرف ۷۸ میلیون لیتری نفت سفید در سال گذشته در این منطقه گفت: با توجه به بهره‌مندی خانوارهای روستایی از نعمت گاز طبیعی، شاهد کاهش ۱۹ درصدی مصرف نفت سفید نسبت به سال ۹۵ هستیم.