اقبال شانظری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان در این جلسه، ضمن تشریح مصوبه هیات دولت و ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه گفت: مبنای کار وزارت نیرو در دوره جدید سازگاری با کم‌آبی و نه مقابله با آن است، چرا که کشور در شرایط خشکسالی قرار داشته و چاره‌ای جز تغییر رویه مصرف و استفاده بهینه از منابع آبی و سازگاری با این اقلیم وجود ندارد. رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در کردستان گفت: به‌رغم اینکه در سال جاری میزان بارندگی استان تاکنون ۳۵۰ میلی‌متر بوده و نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته و باتوجه به پیش‌بینی‌ها در اردیبهشت به حد نرمال خواهیم رسید، اما نسبت به درازمدت کاهش داشته‌ایم و این مراقبت و صیانت بیشتر از منابع آبی را می‌طلبد. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: پدیده خشکسالی در کشور اتفاق افتاده و ادامه دارد و با توجه به تغییر اقلیم احتمال هرگونه اتفاق در میزان ذخیره سدها امکان‌پذیر است به همین منظور باید از ذخایر سدهای استان به نحومطلوب و بهینه استفاده شود تا دوران خشکسالی سپری شود.