به گفته وی، براساس ارقام ذکر شده؛ فروش نفت‌گاز در جایگاه‌های سیار پرویزخان در سال گذشته نسبت به سال ۹۵، از نظر ریالی ۶۵ و از نظر لیتراژ ۵۲ درصد افزایش داشته است. مرادی همچنین از فروش ۲۱۵ میلیارد ریال نفت‌گاز به شیوه باک‌پر(فول‌باک) در مرز پرویزخان کرمانشاه در یک‌سال گذشته خبرداد. وی تصریح کرد: فروش سوخت به شیوه باک‌پر در سال ۹۶ حدود ۲۸ میلیون لیتر بوده است که از نظر ریالی ۴۲ و از نظر لیتراژ  ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه همچنین از ثبت بیش از ۸۸ هزار لیتر بنزین به شیوه باک‌پر در مرز پرویزخان در سال گذشته خبر داد و افزود: این رقم نسبت به بازه زمانی سال ۹۵؛ حدود ۱۳ درصد رشد داشته است.