مجید معانی افزود: درخت صنوبر از منابع مهم تولید چوب کشور بوده و در صنایع کاغذسازی، ساختمان‌سازی، کبریت‌سازی، نئوپان و سلولزی کاربرد دارد و به‌دلیل دارا بودن این اهمیت در چند سال‌ گذشته در استان مورد کشت قرار گرفته است. وی با بیان اینکه اهمیت کاشت درختان سریع الرشد و تولید چوب به‌ویژه در مناطقی که از نظر استعدادهای اراضی و آب کافی دارای امکانات بالقوه هستند، قابل توجه است، اظهار کرد: توسعه کشت صنوبر و زراعت چوب به علت افزایش تولید در واحد سطح با تحرک بیشتری دنبال می‌شود که این کار از سال‌های قبل در برنامه کاری اداره کل منابع طبیعی استان قرار گرفته است و اکنون نیز پیگیری می‌شود.