به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه، سیروس شهبازی با اعلام این مطلب اظهار کرد: ۶۵ درصد گاز توزیع شده در استان در بخش‌های صنعتی و نیروگاه‌های استان به مصرف رسیده است و بقیه مربوط به مصارف بخش خانگی و تجاری است.وی با بیان اینکه میزان مصرف گاز طبیعی در استان طی سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال ماقبل را نشان می‌دهد، تصریح کرد: با توجه به اقداماتی که در زمینه تقویت زیرساخت‌های گازرسانی استان در سال گذشته به انجام رسید، افزایش ۴۰۰ میلیون مترمکعبی توزیع گاز طبیعی را در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ شاهد بودیم.شهبازی عمده این افزایش مصرف را مربوط به بخش صنعتی اعلام و تصریح کرد: جایگزینی گاز طبیعی با سوخت‌های مایع همچون گازوئیل و مازوت در بخش صنعتی هم از نظر زیست محیطی و هم از نظر اقتصادی دارای مزایای فراوانی است.مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه با بیان اینکه در سال گذشته ۵شهرک صنعتی و ۷۶ واحد صنعتی در استان به شبکه گاز طبیعی متصل شده‌اند، اظهار کرد: گازرسانی به واحدهای صنعتی باقیمانده در سال‌جاری در دستور کار این شرکت قرار دارد.