وی تصریح کرد: سالانه بیش از نیم متر از مخازن آبی استان افت می‌کند و برای همیشه از دست می‌رود، این منابع تجدیدپذیر نیست و حق نسل‌های آینده را استفاده می‌کنیم. افت سطح آب زیرزمینی پیامدهای بسیار ویرانگری دارد؛ آب چاه‌ها و قنات‌ها کاهش می‌یابد، زمین نشست می‌کند و باعث ترک خوردن دشت و در نهایت ایجاد شکاف‌های خطرناکی می‌شود که اراضی کشاورزی را لم‌یزرع می‌کند. سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با بیان اینکه مدیریت خطی آب دیگر پاسخگوی وضعیت کنونی نیست، گفت: باید آب را پس از مصرف تصفیه کنیم و به چرخه بازگردانیم، این مدیریت چرخشی آب است. ۸۵درصد آب شهری تبدیل به فاضلاب می‌شود اگر این مقدار آب را به خوبی تصفیه کنیم پساب خوبی برای چاه‌های کشاورزی خواهد بود.