وی افزود: کل جمعیت استان تحت‌پوشش خدمات آب آشامیدنی بهداشتی و در حدود ۹۲ درصد نیز تحت‌پوشش شبکه جمع‌آوری فاضلاب هستند؛ همچنین ۷۲ درصد فاضلاب تولیدی استان، تصفیه می‌شود. مدیرعامل شرکت آبفای کردستان با اشاره به آمار مشترکان در استان اظهار کرد: ۳۵۰ هزار مشترک در استان داریم که بیشتر مشترکان خانگی هستند.محمدی به کمبود اعتبارات در بخش عمرانی اشاره کرد و گفت: برای اتمام طرح‌ها به ۷۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و این در حالی است که کل اعتبارات استان به ۱۰۰ میلیارد تومان نمی‌رسد.