ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت در مراسم متمرکز افتتاح و کلنگ‌زنی این طرح‌ها در گلستان با بیان اینکه بدترین نوع پرداخت در نظام سلامت، پرداختی در موقع دریافت خدمت است، خاطرنشان کرد: در دنیا میزان متوسط پرداختی از جیب شهروندان ۸/ ۲۳ درصد است. قبل از طرح تحول سلامت این میزان در کشورمان ۵۰ تا ۵۸ درصد بود اما بعد از اجرای طرح، به کمک مجلس و دولت این درصد را به ۷/ ۳۷ درصد رساندیم اما هنوز از متوسط دنیا بالاتر هستیم.معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: این مساله منجر به هزینه‌های فقرزا و کمرشکن می‌شود.وی تاکید کرد: یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی این است که نگذاریم فردی به علت هزینه‌های سلامت، متحمل هزینه‌های مشکل زا، کمرشکن یا فقرزا شود. به همین منظور باید خدماتی مطابق استطاعت مالی مردم فراهم کنیم.وی تصریح کرد: ۸۰ درصد مردم ما تنها استطاعت مراجعه به بخش دولتی را دارند، ۱۶ درصد با دوپینگ بیمه تکمیلی استطاعت مراجعه به بخش خصوصی را دارند و تنها ۴ درصد با خیال راحت می‌توانند از بخش خصوصی خدمات دریافت کنند.