سرپرست فرمانداری بهبهان با اشاره به مشکلات ایمنی جاده‌های منتهی به بهبهان، اظهار کرد: از سرعت کار راه‌سازی رضایت نداریم و سرعت اجرا باید بیشتر شود.وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و موقعیت بهبهان بین سه استان خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد، افزود: اولویت کاری خود را توسعه گردشگری و میراث‌فرهنگی قرار داده‌ایم. حری اظهار کرد: جاذبه‌های گردشگری بهبهان یکی از ظرفیت‌های مغفول خوزستان است‌ که فعال شدن آن موجب تحول زیادی می‌شود. وی با تاکید بر استفاده بهینه از ظرفیت کشاورزی اظهار کرد: برای آبیاری تحت‌فشار و مدرن‌سازی روش‌های آبرسانی برنامه‌ داریم.سرپرست فرمانداری بهبهان با اشاره به حاصلخیز بودن مزارع بهبهان۹ گفت: ۱۰ درصد مساحت مزارع کلزا خوزستان در بهبهان قرار دارد اما یک‌سوم تولید استان در این شهر است.