مسعود حق لطفی با اشاره به مکاتبه انجام‌شده با نماینده شهرستان‌های قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص اظهار کرد: افزایش سطح کیفیت زندگی شهری به‌عنوان کلیدی‌ترین مفهوم در برنامه‌ریزی شهری، واحد اساسی پایداری شهری و در ارتباط مستقیم با نیازهای بشر است. مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: خانه و شهر مناسب باید بتواند حال ساکنان و شهروندانش را خوب کند تا در پی  آن شاهد ایجاد آرامش، نشاط و سرزندگی در شهرها باشیم. حق‌لطفی اضافه کرد: دخالت دادن شاخص‌های اجتماعی و کیفی در مطالعات برنامه‌ریزی و اهداف توسعه و عمران شهری و منطقه‌ای دارای جایگاه ویژه و مهم‌ترین عامل رقابت، بین شهرهای امروزی هستند.  وی با بیان اینکه کیفیت زندگی به عنوان برهم کنش میان منابع، امکانات و فرصت‌های فراهم شده برای تامین نیازهای انسانی و همچنین دریافت، ارزیابی و رضایت افراد و گروه‌ها از برآورده شدن نیازهایشان در یک مکان خاص در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، برنامه‌ریزان در تلاش برای نمایش سطوح کیفیت زندگی در بخش‌های مختلف جغرافیایی هستند تا از این طریق بتوانند راهکارهای بهینه‌ای را برای بهبود و افزایش کیفیت زندگی بیابند. مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به برخی راهکارهای محقق شدن اهداف برنامه‌ریزی شهری و افزایش سطح کیفیت زندگی شهری گفت: با توجه به گستردگی و فراگیری موضوع شهر و شهروند، مشکلات و موارد در این حوزه بسیار بوده و نظریه‌ها و راهکارهای متفاوتی هم برای بررسی و رفع آنها ارائه شده است، با توجه به اولویت و شرایط موجود برخی از این راهکارها برای بررسی، پیگیری و عملیاتی شدن در سطوح ملی و استانی تدوین و اعلام شده است.