دلخوش‌نواز ادامه داد: دستگاه ابداعی در مکان ‌و محیط‌‌هایی‌ که با بحران ‌ریزگردها مواجه هستند، ‌‌یک‌‌بار‌ و به‌صورت همیشگی‌ نصب ‌‌‌می‌شود.  وی گفت: هزینه‌ این طرح ‌در هر ‌هکتار‌ معادل‌ ۵‌میلیون تومان بر‌آورد ‌شده است. عملکرد دستگاه برای رفع آلودگی هوای تهران و نوع عملکرد آن مقوله‌ای دیگر است که بستگی‌‌ به ‌شرایط‌‌های‌عادی‌وبحرانی دارد، به‌طور مثال در حالت ‌عادی ‌‌ومعمولی هوای‌تهران‌ بین ۴ تا ۸ ‌دستگاه‌ ‌و در شرایط‌‌ بحرانی‌ و شدید بین ۱۶ تا ۲۰ ‌دستگاه ‌مورد ‌نیاز می‌باشد تا ‌به رفع‌ آلودگی‌ هوا‌ بینجامد.مخترع گیلانی اظهار کرد: جلوگیری از ریزگردها، جلوگیری از رشد بی‌رویه بیابان‌ها و نقش مهم آن در بیابان‌زدایی و نیز حاصلخیز شدن دوباره سرزمین‌های بیابانی و رشد انواع گیاهان از مهم‌ترین پیامدهای این دستگاه است.دلخوش‌نواز افزود: این دستگاه در مراکز ریزگردها و نیز مکان‌هایی که دارای آلودگی هوا هستند، نصب می‌شود و هزینه آن نیز برای دولت بسیار ناچیز خواهد بود.