به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز، نادر رحیمی بخشمند دبیر نظام پیشنهادهای شرکت پالایش نفت تبریز، با اعلام این مطلب گفت: تعداد پیشنهادهای نظام مشارکت در این پالایشگاه به ۲۶ هزار و ۵۰۰ رسید که سود و صرفه حاصله در این دوره از هزار و ۱۸۰ پیشنهاد واصله به ارزش بیش از ۴۲۲ میلیارد ریال در این پالایشگاه به ثبت رسیده است. وی با اشاره به برگزاری بیست و چهارمین جشنواره داخلی نظام پیشنهادهای شرکت پالایش نفت تبریز، افزود: در این جشنواره که با همت ادارات و واحدهای مختلف سازمان برگزار شد، از ۱۹۳ برگزیده این دوره از فرآیند نظام پیشنهادگیری با اهدای لوح تقدیر و جوایز ارزنده تجلیل شد. رحیمی بخشمند ادامه داد: برگزیدگان این دوره از جشنواره شامل ۲۸ نفر از کارکنان به عنوان پیشنهاد دهنده برتر و ۱۵ نفر از ارزیابان و کارشناسان و ۷۰ نفر از مجریان و ۸۰ نفر از همیاران و مشارکت جویان بوده است. وی افزود: در این دوره از فرآیند پیشنهادگیری بالاترین سود و صرفه اقتصادی بیش از ۴۲۲ میلیاردو ۳۲۲ میلیون ریال مربوط به سال ۹۶-۹۵ عاید شرکت شده است.