وی افزود: اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این مانور با در اختیار گذاشتن دو فروند شناور ناجی و همچنین بوم جمع‌آوری آلودگی نفتی، مشارکت داشته است. شهریاری اظهار کرد: علاوه‌بر شرکت‌های فعال دریایی، کارشناسان مقابله با آلودگی نفتی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این مانور و همایش حضور داشتند. با این توضیح که «بوم» کمربند و دیواره‌های مهارکننده شناوری هستند که از فرار نفت بر سطح آب جلوگیری می‌کنند. مدیر اداره بنادر و دریانوردی کیش، تفاوت تجهیزات استفاده شده در این مانور با سایر تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی را در طراحی هوشمند و به‌کارگیری آسان برشمرد و گفت: براساس اعلام مسوولان شرکت تولیدکننده، میزان تفاوت کارآیی و نرخ برداشت این تجهیزات نسبت به نمونه‌های مشابه بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بوده و قابلیت اثبات دارد.