وی با اشاره به اجرای طرح رونق تولید در استان یادآور شد: در سال ۹۶ به تعداد ۲۳۰ واحد تولیدی استان بیش از ۳۶۸ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که از این نظر گلستان به رتبه هفتم رسید.استاندار با بیان اینکه گلستان تنها استان تولیدکننده و صادرکننده ید در کشور است، خاطرنشان کرد: اکنون ظرفیت تولید ید در استان ۴۰۰ تن است که با مجوزهای جدید امیدواریم این میزان تا پایان سال به یک ‌هزار تن برسد.سیدمناف هاشمی تصریح کرد: این مجوزها باید با رعایت اصول زیست محیطی باشد و افرادی که مجوز دریافت کرده‌اند باید از محیط زیست و آب منطقه‌ای مجوزهای لازم را دریافت کنند و با تایید این نهادها تولید و استخراج ید امکان‌پذیر خواهد بود.وی گفت: در برنامه ششم توسعه تولید ید در استان باید به ۲هزار تن برسد که امیدواریم به این میزان تولید دست پیدا کنیم.

استاندارگلستان با اشاره به افزایش ۷ درصدی صادرات نسبت به سال ۹۵ یادآور شد: برنامه محوری دستگاه‌های اجرایی باید در سال ۹۷ توسعه یابد و برنامه‌ریزی‌ها با هدف رشد اقتصادی، رونق تولید و افزایش اشتغال مد نظر باشد.هاشمی یادآور شد: در حوزه رفع موانع تولید و اعتبارات هم با توجه به اینکه رشد ۱۲ درصدی داشتیم باید با تلاش بیشتر به سمت پیشرفت ۵۰ درصدی برویم.وی افزود: طی سال ۹۶ همچنین از محل اجرای طرح بازسازی و نوسازی صنایع نیز ۱۹ واحد تولیدی استان موفق به اخذ ۴۹میلیاردتومان تسهیلات شدند که از این نظر نیز استان رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.