وی، احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی، بهسازی چشمه و آبگیر و نیز مطالعه طرح اضطراری تامین و شبکه و توزیع آب را از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده درشهر کیاسر اعلام و تصریح کرد: در شهر فریم نیز بهسازی و مهندسی مجدد ایستگاه پمپاژ و ۱۵۰۰ متر اصلاح شبکه در سال‌جاری انجام است. معاون مهندسی توسعه آبفاشهری مازندران با اشاره به اصلاح ۶هزار متر شبکه آبرسانی در شهرهای سورک و هولار اظهار کرد: این طرح به‌منظور کاهش هدررفت و تامین فشار استاندارد در شبکه انجام می‌شود.