علی فیروزی، دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار کشور در مراسم رونمایی این سامانه با بیان اینکه سامانه دادور به عنوان پانزدهمین استان کشور در آذربایجان غربی رونمایی شد، افزود: برای داشتن یک کشور موفق در زمینه نظام مالیات‌دهی و رونق کسب‌وکار باید بین دستگاه‌های اجرایی وحدت رویه صدور مجوز کسب وکار برقرار باشد.

وی در خصوص اهداف و وظایف مرکز پایش محیط کسب‌وکار و سامانه دادور تصریح کرد: تسهیل و تسریع و شفاف‌سازی در انجام فرآیند منتهی به اخذ مجوزهای کسب‌وکار، ایجاد فضای اعتماد بین حاکمیت و صاحبان سرمایه و تحقق اهداف دولت در کارآفرینی، افزایش سرمایه در گردش و خروج از رکود اقتصادی از اهداف راه‌اندازی این سامانه و مرکز است.

دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار کشور در خصوص مزایای مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار اظهار کرد: مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار به استناد مصوبه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌منظور تسهیل صدور مجوزها شکل گرفته است.