مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین تصریح کرد: پیک بار در کشور ۵۵ هزار و ۴۰۰ مگاوات و در استان ۷۷۵ مگاوات است و با این وضعیت خوشبختانه توانستیم تابستان بدون خاموشی را سال گذشته در استان سپری کنیم. بهادیوند چگینی یادآورشد: به علت کاهش نزولات آسمانی و پایین ماندن آب ذخیره شده در پشت سدها میزان تولید برق از نیروگاه‌های آبی نیز به شدت کاهش یافته و در کشور ۵ هزار مگاوات کمبود برق داریم که باید با مدیریت مصرف جبران شود. وی اضافه کرد: اگر یک نیروگاه حرارتی وارد مدار شود می‌تواند حدود دو هزار مگاوات برق را تولید کند و با این وضعیت بایدحداقل سه نیروگاه بزرگ ایجاد شده و وارد مدار شود تا بتوانیم کمبودها را جبران کرده و خاموشی نداشته باشیم. وی یادآور شد: با توجه به روند رشد صنعتی استان و سهم حدود ۴۸ درصدی ‌مصرف انرژی ظرفیت قابل‌توجهی برای مدیریت مصرف در این بخش وجود دارد. بهادیوند چگینی تصریح کرد: در صورت همکاری صنایع در مدیریت مصرف برق در تیر تا سه برابر و در مرداد تا ۴ برابر تخفیف داده می‌شود.