رحیمی با حضور در محل اجرای این طرح گفت: با هدف تقویت زیرساخت‌های گازرسانی و تامین پایدار جریان گاز روستاهای مسیر خط و همچنین ایجاد ظرفیت برای صنایع مستقر و واحدهای صنعتی که درآینده تاسیس خواهند شد، این خط را برنامه‌ریزی کرده و در حال اجرا داریم.وی افزود: طول مسیر طرح حدود ۲۶ کیلومتر با لوله گذاری به قطر ۱۰ اینچ است ودر طول این مسیر ۳ ایستگاه تقلیل فشار TBS شامل ۲ ایستگاه به ظرفیت ۱۰ هزار و یک ایستگاه نیز به ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب بر ساعت پیش‌بینی شده است.سرپرست شرکت گاز استان گلستان اظهار کرد: درمجموع برای اجرای این خط تغذیه مبلغی معادل ۸۲ میلیارد ریال هزینه برآوردشده که بخشی از آن اجرایی و بخشی نیز کالایی است که از محل اعتبارات عمرانی شرکت هزینه خواهد شد.