احمد فعله‌گری به مقایسه مصرف در سال ۹۵ و ۹۶ اشاره کرد و افزود: در سال ۹۵، ۲ میلیارد و ۶۸۲ میلیون و ۷۴۳ هزار مترمکعب گاز طبیعی در استان مصرف شد که این رقم با افزایش ۱۶ میلیون ۹۰۳ هزار و ۳۸۱متر مکعب در سال ۹۶ روبه‌رو بوده است.فعله‌گری تاکید کرد: طی روزهای سرد سال مصرف گاز در استان کردستان از مرز ۱۲ میلیون مترمکعب در روز فراتر می‌رود که این مصرف شامل مصرف نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج می‌شود.وی به میزان مصرف نیروگاه اشاره و اظهار کرد: مصرف گاز نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در طول سال ۹۴ در حدود یک میلیارد و ۲۰ هزار مترمکعب بوده در صورتی‌که مصرف نیروگاه در سال ۹۵ در حدود ۷۲۴ میلیون و ۴۹۱ هزار مترمکعب و مصرف نیروگاه در سال ۹۶ به ۸۲۸ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۵۹۱ متر مکعب رسیده است که این امر به‌دلیل، محدودیت مصرف در روزهای سرد سال گذشته و اولویت دادن به مصارف بخش خانگی بوده است.در ضمن شرکت گاز استان کردستان دارای ۴۹۰ هزار مشترک در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی است.