مرادحاصل مرادی افزود: فروش ۴۳۴ میلیارد ریال سوخت در جایگاه مرزی پرویزخان کرمانشاه معادل حدود ۳۴ میلیون لیتر بوده است. به گفته وی، براساس ارقام ذکر شده؛ فروش نفتگاز در جایگاه‌های سیار پرویزخان در سال گذشته نسبت به سال ۹۵، از نظر ریالی ۶۵ و از نظر لیتراژ ۵۲ درصد افزایش داشته است.مرادی همچنین از فروش ۲۱۵ میلیارد ریال نفتگاز به شیوه باک پر(فول باک) در مرز پرویزخان کرمانشاه در یک‌سال گذشته خبرداد.وی تصریح کرد: فروش سوخت به شیوه باک‌پر در سال گذشته حدود ۲۸ میلیون لیتر بوده است که از نظر ریالی ۴۲ و از نظر لیتراژ ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه همچنین از ثبت بیش از ۸۸ هزار لیتر بنزین به شیوه باک‌پر در مرز پرویزخان در سال گذشته خبر داد و افزود: این رقم نسبت به بازه زمانی سال ۹۵؛ حدود ۱۳ درصد رشد داشته است.