حسین محبوبی اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این طرح‌ها را ۸۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی اعلام کرد.وی طرح‌های اجرا شده در شهرستان گنبد را در قالب زیرسازی و آسفالت محورهای روستایی دده الوم، خیر خوجه سفلی، خیر خوجه نجف، حسین‌آباد، محمدآباد ایمر، محمدآباد، اوبه پلنگ، عطا آباد، سارلی سفلی در بزرگراه مینودشت، جلاین تپه و زیرسازی و اجرای محور قره ماخر - اوزین بوغاز اعلام کرد.محبوبی افزود: گلستان دارای ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی است که ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر (۸۱ درصد) آسفالت و بقیه نیز خاکی و شوسه است.