آئینی در سومین جلسه شورای اداری شهریار که در شهر اندیشه برگزار شد با اشاره به سوابق فعالیت‌ها و اقدامات گفت: همواره همکاری و همراهی مناسبی بین مدیران شهرستان با شهرجدید اندیشه بوده و همین عامل سبب شده شهر جدید اندیشه موفق‌ترین و زیباترین شهر جدید کشور شود و نخستین شهری است که بالای یکصدهزار نفر جمعیت دارد.آئینی با قدردانی از تعامل موجود در سطح مدیران شهر اندیشه گفت: هرچقدر مجموعه مدیریت شهری و شهرداری توانمندتر باشد شهراندیشه توسعه بیشتری پیدا می‌کند و نگهداری بهتری صورت می‌گیرد.