وی در خصوص ساماندهی میدان صاحب‌آباد اظهار کرد: نهادهای دیگری همچون اوقاف و میراث فرهنگی در طرح احیای میدان صاحب‌آباد دخیل هستند و شهرداری به اندازه‌ سهم خود به این طرح ورود می‌کند. وی با بیان اینکه شهرداری تبریز به دنبال تملک خانه‌های تاریخی است، گفت: باتوجه به بودجه پیش‌بینی شده شهرداری امسال تعدادی از خانه‌های تاریخی را تملک می‌کند و می‌توانیم قرارداد تعدادی دیگر از خانه‌های تاریخی را امسال تنظیم کنیم تا سال آینده تملک شوند. شهردار در خصوص طرح‌های عمرانی درج شده در بودجه سال ۹۷ اظهار کرد: تمام بندهای مربوط به بودجه عمرانی شهرداری بررسی شد و درخواست شورا برای افزایش ۲۵ میلیارد تومانی ردیف بودجه رویداد «تبریز ۲۰۱۸» اعمال شد.وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم برای تغییر نیافتن رقم بودجه عمرانی، افزایش ۲۰۰ میلیارد تومانی ردیف بودجه مترو در قالب تبصره به صورت فروش اوراق درج شود.