مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در ادامه افزود: اکنون ۱۰۰درصد خانوارهای شهری و ۸۱ درصد خانوارهای روستایی استان قزوین به شبکه سراسری گاز متصل هستند که شهرستان بوئین زهرا با ۱۹ هزار خانوار روستایی بهره‌مند از گاز طبیعی، بالاترین درصد خانوارهای روستایی استان را که از گاز طبیعی استفاده می‌کنند دارد. بوشهری همچنین تعداد مشترکان صنعتی استان را ۲۶۷۸ مشترک اعلام کرد که از این تعداد ۱۵۹واحد صنعتی در سال گذشته با صرف هزینه ۳۴ میلیارد ریال گازدار شدند.