رحیم شهرتی‌فر در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانداران جدید و قدیم شهرستان هریس افزود: امید می‌رود این طرح در سفر آینده رئیس جمهوری کشورمان به آذربایجان شرقی افتتاح شود.وی اضافه کرد: با بهره‌برداری از این طرح و کاهش ۷ ساعته سفر به تهران از طریق راه آهن، گام مهمی به‌منظور تامین رفاه مردم آذربایجان شرقی برداشته می‌شود.راه آهن میانه - تبریز از طرح‌های مهم ریلی کشور است که بیش از یک دهه قبل آغاز شد و در سال‌های پردرآمدی کشور از فروش نفت با رکود مواجه بود، اما در دولت تدبیر و امید به تکمیل آن اهتمام ویژه‌ای شده است.