رضا اردکانیان افزود: این رقم در مقایسه با ظرفیت نصب شده ما و نیاز کشور قابل ملاحظه نیست اما با توجه به اینکه در آغاز فرآیند هستیم باید روش‌های تشویقی متناسب را مانند دیگر کشورها در پیش بگیریم. تعرفه‌های کنونی به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مقایسه با فرصت‌های مشابه منطقه به واسطه تضمین دولت برای خرید برق تولیدی علاقه‌مندی زیادی نشان دادند و این مستلزم حمایت‌های سازمان برنامه و بودجه در فراهم آمدن منابع مالی برای پرداخت تضمین‌ها است. وی تصریح کرد: با حمایت‌های لازم، می‌توانیم در کشورمان با روزهای آفتابی فراوان و با شدت نسبتا بالای تابش که یک امتیاز محسوب می‌شود از انرژی پاک استفاده کنیم. دشت‌هایی که در اثر کاهش بارش‌ها و نزولات برای ایجاد معیشت جایگزین، فرصت مناسبی هستند و باید بتوانیم از انرژی پاک استفاده کنیم و طراحی این موضوع مستلزم تحلیل نتایج عملکردی ما تاکنون است و این‌کار را وزارت نیرو در سال جدید انجام خواهد داد.