پازوکی ادامه داد: در خصوص سایر اداره‌ها با مسوولان آنها مذاکراتی صورت گرفته که درخواست آنان در وهله اول اهدای زمین و احداث ساختمان بود که شهرداری در زمینه واگذاری زمین اعلام آمادگی کرده است اما اداره‌ها بودجه را کافی برای ساخت آن ندارند.رئیس شورای شهر شریف آباد ادامه داد: هرچند که برخی اداره‌ها همچون برق، راه و شهرسازی، دامپزشکی و گاز در شریف‌آباد مستقر هستند، اما کافی نیست. ساختمان‌های اداره پست و مخابرات با صرف میلیون‌ها تومان هزینه از محل بودجه دولتی احداث شده اند، ولی هیچ‌گونه فعالیتی ندارند و شهروندان ما از این موضوع ناراضی هستند.براساس این خبر ۱۸ هزار مترمربع زمین نیز برای یگان امداد شرق استان تهران از سوی شورای شهر واگذار شده است.