عظیم بلبل آبادی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان در این باره گفت: برای کنترل سطح صدا در حد مجاز یا کاهش سطح صدا و جلوگیری از آلودگی صوتی به‌خصوص در مناطق مسکونی و برای رفاه حال مشترکان در پست‌های انتقال و فوق توزیع، شرکت برق منطقه‌ای گیلان ایده استفاده از ترانسفورماتورهای کم صدا را در دستور کار خود قرار داد و به سفارش برق منطقه‌ای گیلان اولین ترانسفورماتورهای کم صدا از سوی گروه کارخانه‌های ایران ترانسفو ساخته و موفق شدیم این ترانسفورماتورها را در پست ۲۰/ ۶۳کیلوولت توحید گلسار نصب کنیم.

وی درخصوص طرح پست ۲۰/ ۶۳ کیلوولت توحید گلسار گفت: پست ۲۰/ ۶۳ کیلوولت توحید گلسار شرکت برق منطقه‌ای گیلان که در آن از دو دستگاه ترانس ۴۰MVA کم صدا استفاده شده با هدف تقویت و پایداری و تعدیل بار شبکه فوق توزیع و توزیع شمال شهر رشت، در منطقه گلسار رشت احداث شده و در بهار امسال برقدار خواهد شد. بلبل آبادی افزود: پست‌های GIS به دلیل ماهیت وجودی (کمپکت بودن) به زمین کمتری برای احداث نیاز دارد. به‌منظور تقویت و پایداری شبکه فوق توزیع کلان شهر رشت و با توجه به کمبود زمین در محدوده شهری، احداث این پست با عایق گازی و سیستم کنترلی توزیع شده (DCS) انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: مشاور این طرح، شرکت قدس نیرو و پیمانکار آن شرکت صفانیکو بوده و این پست در منطقه گلسار رشت، بلوار گیلان، انتهای خیابان ۱۹۲ واقع شده است.