وی تصریح کرد: بیشترین مصرف طی بازه زمانی یاد شده در منطقه گلستان با ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر مربوط به نهم فروردین ماه جاری بوده است. حبیبی با اشاره به میانگین مصرف روزانه بنزین این منطقه در روزهای عادی سال ۹۶ به میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر، اظهار کرد: میانگین مصرف این فرآورده در روزهای تعطیلات نوروزی یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بوده که این مقدار از افزایش ۳۸ درصدی حکایت دارد.