وی افزود: با توجه به وسعت و پراکندگی و عدم توسعه متوازن در راه‌های روستایی حوزه شهرستان گنبد، اداره کل راه و شهرسازی استان با در نظر گرفتن این موارد اقدامات خوبی را در این حوزه اجرایی کرده است. وی ادامه داد: آسفالت ۱۷/ ۵ کیلومتر راه روستایی و احداث و بهسازی۲۷/ ۵ کیلومتر راه روستایی در سال‌جاری از اقداماتی است که با توجه به عدم تخصیص اعتبار اجرا یا در حال اجرا در شهرستان است. مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان از طرح‌های مهم این شهرستان از اجرای مطالعه احداث کمربندی گنبد که از دغدغه‌های چند ساله مرم این شهرستان است خبر داد و گفت: در صورت تخصیص اعتبار لازم عملیات احداث کمربندی گنبد در سال‌جاری اجرایی می‌شود.